กรุณาปิด AdBlock!

Cancel your adBlock please.

ขยายหน้าเว็บRegister Login
 โฆษณา
หน้า: [1]  ลงล่าง
  พิมพ์  
topic

[NEW!!]โปรแกรม NICK Karaoke + All in one karaoke อัพเดท ล่าสุด 31 กรกฎาคม 2552  (อ่าน 15169 ครั้ง)

ไอที
« เมื่อ: 18, 01 2010, 01:51:39 PM »
[NEW!!]โปรแกรม NICK Karaoke + All in one karaoke อัพเดท ล่าสุด  31 กรกฎาคม  2552


อัพเดท ล่าสุด  31 กรกฎาคม  2552
ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แตกไฟล์เล่นได้เลยครับ
และยังมีวิธีติดตั้ง การใช้งานทั้ง NICK Karaoke  และ  all in one karaoke
วิธีการตั้งค่า ซาวด์ ในโปรแกรม all in one karaoke
วิธีการตั้งค่า ซาวด์ ในโปรแกรม NICK Karaoke
คลิกขวา เลือก options จะมีให้เราเลือกว่าจะในซาวค์ตัวไหน  ในช้อง midi out กดเลือกแล้วก็กด ok ครับ จะนั้นก็พิมพ์ชื่อเพลงแล้วกด Enter ได้เลยครับ


Download

part1 http://www.mediafire.com/?u51jyiwfzk link
part2 http://www.mediafire.com/?mz1wg2mnbv link
part3 http://www.mediafire.com/?1dfamiwwjm link
part4 http://www.mediafire.com/?njoqmozztz link
part5 http://www.mediafire.com/?mfnmmywejm link
part6 http://www.mediafire.com/?mgxyhuwtzy link


คำสั่งในการใช้งาน  Nick Karaoke

1.การเลือกเพลง
1.1 เลือกจากรหัสเพลง
กดรหัสเพลง XXXX เมื่อเพลงปรากฎให้กด {Enter}
1.2 เลือกจากชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปิน
พิมพ์ชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปิน เมื่อเพลงปรากฎให้กด {Enter}
1.3 เลือกค้นหาเรียงตามอักษร
ใช้ปุ่มลูกศร ชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง เมื่อเพลงปรากฎให้กด {Enter}
2.การจัดคิวเพลง
2.1 แทรกคิวเพลง
ค้นหาเพลงที่ต้องการแทรก เมื่อเพลงแทรกปรากฎให้กดปุ่ม + {Insert to : 1->50}
ตามด้วยคิวเพลงที่ต้องการแทรก แล้วให้กด {Enter}
2.1 ลบเพลงในคิว
กดปุ่มลูกศร ชี้ซ้าย หรือ ชี้ขวา เมื่อคิวเพลงทีต้องการลบปรากฎให้กดปุ่ม -
3.การตั้งคีย์เพลง
3.1 เพิ่มคีย์ล่วงหน้า
ค้นหาเพลงที่ต้องการเพิ่มคีย์ เมื่อเพลงที่ต้องการเพิ่มคีย์ปรากฎ
ให้กดปุ่ม Ctrl ร่วมกับปุ่มลูกศร ชี้ขวา ไปจนกว่าจะได้คีย์ที่ต้องการ แล้วให้กด {Enter}
3.2 ลดคีย์ล่วงหน้า
ค้นหาเพลงที่ต้องการลดคีย์ เมื่อเพลงที่ต้องการลดคีย์ปรากฎ
ให้กดปุ่ม Ctrl ร่วมกับปุ่มลูกศร ชี้ขวา ไปจนกว่าจะได้คีย์ที่ต้องการ แล้วให้กด {Enter}
3.3 เพิ่มคีย์ระหว่างเล่น
กดปุ่ม Insert
3.4 ลดคีย์ระหว่างเล่น
กดปุ่ม Delete
4.การตั้งความเร็ว
4.1 เพิ่มความเร็ว
กดปุ่ม Page Up
4.2 ลดความเร็ว
กดปุ่ม Page Down
5.การเริ่มต้นหรือเล่นซ้ำเพลงเดิม
กดปุ่ม Home
6.การยกเลิกเพลงที่กำลังเล่น
กดปุ่ม End
7.การเปลี่น Mode การพิมพ์ ไทย/อังกฤษ
กดปุ่ม ~
8.การหยุดการเล่นชั่วคราว (Pause)
กดปุ่ม *
9.การปิดและเปิดเสียงดนตรีและทำนอง
9.1 ปิด & เปิดทำนอง Melody Track
กดปุ่ม F9 หรือ ปุ่ม Del
9.2 ปิด & เปิด Track 1 ถึง Track 10
กดปุ่ม F1 - F10
9.3 ปิด & เปิด Track 11 ถึง Track 16
กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม F1 ถึง F6
10.การเปลี่ยนสีตัวอักษร
10.1 สีตัวอักษรวิ่ง
กดปุ่ม \
10.2 สีพื้นตัวอักษร
กดปุ่ม Shift ร่วมกับปุ่ม \
11.การออกจากโปรแกรม
กดปุ่ม Alt ค้างเอาไว้ แล้วกด F4 ครั้ง


วิธีใช้โปรแกรม All in One KaraOKE

1. สลับแป้นพิมพ์ ไทยหรืออังกฤษ กดปุ่ม ~
2. การเลือกเพลง
เลือกจากรหัสเพลง กดรหัสเพลง XXXX เมื่อเห็นชื่อเพลงที่ต้องการให้ > กดปุ่ม Enter
เลือกจากชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปิน
ให้พิมพ์ชื่อเพลง หรือ ชื่อศิลปิน เมื่อเห็นเพลงที่ต้องการ ให้ > กดปุ่ม Enter
เลือกค้นหาเรียงตามเลข
ใช้ปุ่มลูกศร ( หรือ ) เมื่อเห็นเพลงที่ต้องการให้ > กดปุ่ม Enter
**  กดปุ่ม Tab ขณะค้นเพลง เพื่อสลับการเรียงเพลง เป็น แบบ รหัสเพลง > ชื่อเพลง > ชื่อศิลปิน ***
3. การจัดการเพลงในคิว
ลบเพลงในคิว
กดปุ่มลูกศร หรือ > เมื่อเห็นเพลงทีต้องการลบให้ > กดปุ่ม Delete
เล่นแบบลัดคิวเพลง
กดปุ่มลูกศร หรือ > เลื่อนแถบสี ไปอยู่ที่เพลงที่ต้องการลัดคิว หรือ เล่นแบบลัดคิวเพลง
กดปุ่มลูกศร หรือ > เลื่อนแถบสี ไปอยู่ที่เพลงที่ต้องการลัดคิว แล้วกดปุ่ม ? (ลบ) ย้าย
เพลงที่ต้องการลัดคิวมาไว้ที่คิวแรกด้านบนสุด
ให้เล่นเพลงที่เลือกทันที
เลือกเพลงเข้าในคิว- > กดปุ่มลูกศร หรือ เลื่อนแถบสี ไปอยู่ที่เพลง > กดปุ่ม Enter
ย้ายเพลงในคิว
กดปุ่มลูกศร หรือ เลื่อนแถบสี ไปอยู่ที่เพลงที่ต้องการย้าย แล้วกดปุ่ม ? (ลบ) คือ ย้ายขึ้น ,
กดปุ่ม + (บวก) คือย้ายลง
4. แสดงชื่อเพลงที่กำลังเล่น หรือให้หายไป กดปุ่ม Space Bar
5. การ ลบเพลงในคิวทั้งหมด (Clear Play List) กดปุ่ม Ctrl + Delete
6. การตั้งคีย์เพลง
ล่วงหน้าขณะค้นเพลง
เมื่อเห็นชื่อเพลงที่ต้องการ ให้กดปุ่ม \ และ กดปุ่มลูกศร หรือ แล้วกด Enter
ล่วงหน้า เพลงอยู่ในคิว
กดปุ่มลูกศร หรือ ไปอยู่ที่ชื่อเพลง แล้ว กดปุ่ม \ และ กดปุ่มลูกศร หรือ
เพิ่มคีย์ขณะเล่นเพลง
กดปุ่ม Delete หรือ ลดคีย์ขณะเล่น กดปุ่ม Insert
7. เพิ่มหรือลดจังหวะ(Tempo)
ขณะค้นเพลง
เมื่อเห็นชื่อเพลงที่ต้องการ ให้กดปุ่ม \ 2 ครั้ง และ กดปุ่มลูกศร หรือ แล้วกด Enter
เพลงอยู่ในคิว
กดปุ่มลูกศร หรือ ไปอยู่ที่ชื่อเพลง แล้ว กดปุ่ม \ 2 ครั้ง และ กดปุ่มลูกศร หรือ
เพิ่ม Tempo ขณะเล่นเพลง กดปุ่ม Page Up
ลด Tempo ขณะเล่นเพลง กดปุ่ม Page Down
8. การใช้งาน Sound Effect ขณะเล่นเพลง กดปุ่ม Alt + คีย์อักษรใด ๆ
9. การใช้งาน Drum SOLO กดปุ่ม Ctrl + * (ดาว)
10. ปรับระดับเสียง (Volume) เพิ่ม-ลด หมุนปุ่มกลางเมาส์
(เมาส์แบบ 3 ปุ่ม) กดปุ่ม F11 แล้ว กดปุ่มลูกศร หรือ
11. กำหนดให้เริ่ม(Start?) เล่นเพลงที่...ตำแหน่งใดๆ เช่น กลางเพลง ,..
ขณะค้นเพลง
เมื่อเห็นชื่อเพลงที่ต้องการ ให้กดปุ่ม \ 3 ครั้ง และ กดปุ่มลูกศร หรือ แล้วกด Enter
เพลงอยู่ในคิว
กดปุ่มลูกศร หรือ ไปอยู่ที่ชื่อเพลง แล้ว กดปุ่ม \ 3 ครั้ง และ กดปุ่มลูกศร หรือ
12. กำหนดให้จบ(Stop?)เพลงที่...ตำแหน่งใดๆ เช่น กลางเพลง ,..
ขณะค้นเพลง
เมื่อเห็นชื่อเพลงที่ต้องการ ให้กดปุ่ม \ 4 ครั้ง และ กดปุ่มลูกศร หรือ แล้วกด Enter
เพลงอยู่ในคิว
กดปุ่มลูกศร หรือ ไปอยู่ที่ชื่อเพลง แล้ว กดปุ่ม \ 4 ครั้ง และ กดปุ่มลูกศร หรือ
13. ขณะเล่นเพลง มีเสียงครางหรือค้าง กดปุ่ม Ctrl + Backspace (พร้อมกัน)
14. การเริ่มต้นเล่นซ้ำเพลงเดิม กดปุ่ม Home
15. การยกเลิกเพลงที่กำลังเล่น กดปุ่ม End
16. การหยุดเล่นชั่วคราว (Pause) กดปุ่ม F6
17. การปิดและเปิด Melody กดปุ่ม * (คีย์บอร์ดด้านตัวเลข)
ใช้เมาส์คลิกที่แผง Control ปิด & เปิดทำนอง Track 1 ถึง Track 16
18. การเปลี่ยนสีตัวอักษร คลิกเมาส์ปุ่มขวา > ไปที่เมนู Option
19. การใส่พื้นหลัง(Background Mode) กดปุ่ม F12 กดปุ่มลูกศร หรือ และ กดปุ่มลูกศร หรือ
20. ดูชื่อเพลงและข้อมูลเพลงที่กำลังเล่น กด Space Bar
21. การซ้อน ภาพ คลิกเมาส์ปุ่มขวา > คลิกOption >คลิกPicture > คลิก + (ให้ใส่รูป).. > คลิกOK
กดปุ่ม F12 > กดปุ่มลูกศร > Display > กดปุ่มลูกศร หรือ > Slide > กดปุ่ม Enter
22. การซ้อนภาพยนตร์ คลิกเมาส์ปุ่มขวา > คลิกOption >คลิกVideo > คลิก + (ให้ใส่หนัง).. > คลิกOK
กดปุ่ม F12 > กดปุ่มลูกศร > Display > กดปุ่มลูกศร หรือ > AVSEQ01 > กดปุ่ม Enter
23. การออกจากโปรแกรม กดปุ่ม Alt + F4


   Credit ::. jim  ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ
CANNABIS
ยามเฝ้าบอร์ด
เด็กไอทีคลับจอมเก๋า
*
พลังความคิด 68
กระทู้: 1,228
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า
ไอที
« ตอบ #1 เมื่อ: 19, 01 2010, 04:58:12 PM »
http://forum.dekitclub.com/index.php?topic=3021.msg25234#new link อืม ๆ ๆ ใครไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ลองดู นะค่ะ

มีอารายใหม่ ๆ อีกไหมค่ะเนี่ย

เอามาฝากกันบ้างนะค่ะ

อยากได้ โปรแกรม แปลภาษาแจ่ม ๆ จังเลยอ่ะค่ะ
CoolPha
RUK-YOM
ปรมาจารย์ด้านไอที
*
พลังความคิด 76
กระทู้: 5,261
เว็บไซต์
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]  ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: